W dniu 3 maja 2021 r. Polska przedłożyła Komisji swój krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności, W dniu 23 maja 2022 r. Komisja opublikowała sprawozdanie krajowe dotyczące Polski 2022. Obecnie ukazały się Zalecenia Rady (UE) z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2022 r., zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 r. Zalecenia dotyczą 6 punktów w tym m.in.: szybkie sfinalizowanie negocjacji z Komisją w sprawie dokumentów programowych dotyczących polityki spójności na lata 2021–2027 w celu rozpoczęcia ich wdrażania; poprawę klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów; zmniejszenie ogólnej zależności od paliw kopalnych przez usunięcie barier regulacyjnych, administracyjnych i infrastrukturalnych, aby przyspieszyć procedury wydawania zezwoleń na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii i upowszechnianie tych instalacji. Pełną treść Zaleceń znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.