W dniu 25 sierpnia 2022 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji dot. udzielania wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (WPL MC nr 191)

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.