Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w spr. udzielania wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (WPL MC nr 192).

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu I programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‑2027, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 26 sierpnia 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).