Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. do dokuentu zostało opublikowane Uzasadnienie oraz Oceną Skutków Regulacji (OSR). Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić <tutaj>.

Jeśli są Państwo zainteresowani udzialem w konsultacjach, proszę o przekazywanie swoich uwag w zaproponowanej przez Ministerwstwo tabeli do dnia 5 września 2022r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura.

Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do dokumentu.