Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wraz z uzasadnieniem i OSR (RD402), z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu.

Proponowane w projekcie rozwiązania mają służyć stworzeniu odpowiednich ram prawnych do podejmowania działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wobec tego na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaną nałożone obowiązki i uprawnienia związane ze zwalczaniem tych nadużyć. W szczególności będą obowiązani do:

  • podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałać nadużyciom w komunikacji elektronicznej;
  • blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści o charakterze smishingu zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;
  • blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Zespół CSIRT NASK będzie monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wskazujące na wystąpienie smishingu. Dostawcy poczty elektronicznej dla co najmniej 500 000 użytkowników, 500 000 aktywnych kont lub podmiotów publicznych będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 28 czerwca 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 29 czerwca 2022 r. zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.