Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji publicznych projekt ustawy o aplikacji mObywatel, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 21 dni. Projekt jest dostępny na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (UD 394).
Jednym z rozwiązań konsultowanej regulacji jest zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie – w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji „mObywatel”, który służyć ma jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego).
Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 22 czerwca 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).