W związku z opublikowaniem kolejnej wersji projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, datowanej na 5 maja 2022 r., Izba wysłała w dniu  30 maja 2022 r. stanowisko z postulatami w zakresie projektu ustawy.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.