Przewodniczący Grupy Roboczej MSSI SPAE Pan Dariusz Szymkiewicz zaprezentował działania Sekcji (pobierz prezentacje)  podczas 12. Konwencji Rynku Elektrotechnicznego*, w ramach modułu „Jakość wyrobów – przegląd opinii organizacji branżowych”. 

Do udziału w Konwencji zaproszone zostały również organizacje branżowe tj.: Pol-lighting Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, SBF Polska PV.

W tegorocznej edycji Konwencji, która poświęcona była w części tematowi jakości, organizacje branżowe prezentowały swoje działania w ramach prowadzonych wewnątrz izbowych programów walki z produktami niespełniającymi norm i przepisów. Podczas Konwencji zwrócono uwagę uczestników na niedostateczną jakość produktów wprowadzanych na rynek. Zaznaczono również, że współpraca miedzy Izbami a hurtowniami stanowi istotny element walki z produktami niespełniającymi norm i przepisów.

Gościem modułu o jakości była również Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK p. Katarzyny Bednarz, która podsumowała współpracę zarówno z organizacjami branżowymi, jak i z przedsiębiorcami wprowadzajacymi produkty na rynek. UOKiK zachęca przedsiębiorców do samokontroli i zgłaszania dobrowolnego do urzędu produktów do których zachodzi podejrzenie niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Współpraca z właściwymi organami w ramach inicjatyw mających na celu identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i systemów z zakresu aparatury elektrycznej, stanowi jeden z głównych celów SPAE KIGEiT, który Sekcja realizuje od 2016 roku. 

Ze strony SPAE w Konwencji uczestniczyli:
  • Marek Tobiacelli – Przewodniczący Zarządu
  • Bostian Leban – Członek Zarządu
  • Dariusz Szymkiewicz – Przewodniczący Grupy Roboczej MSSI SPAE

 


Organizator Konwencji – SHE grupuje dzisiaj 12 podmiotów, z których każdy obejmuje swoim działaniem teren całego naszego kraju. Są wśród nich zarówno firmy dysponujące rozbudowaną siecią placówek, jak i działające w większości w internecie lub grupujące kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt hurtowni.