Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o Służbie Więziennej (UD390).

Nowelizacja zakłada min. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie z Funduszu Cyberbezpieczeństwa, m.in. UKE, UOKiK, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Służba Więzienna.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 13 czerwca 2022 roku na adres poczty elektronicznejnaszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).