Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych, z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag.

Projekt określa sposób weryfikacji, udostępniania i przetwarzania danych w portalu i metadanych portalu, w tym ich dodawanie, aktualizację, usuwanie oraz przechowywanie, standardy techniczne jego prowadzenia, zestaw elementów metadanych oraz warunki korzystania z dodatkowych uprawnień portalu.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 10 czerwca 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).