W imieniu nadawców komercyjnych zrzeszonych w Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej działającej w ramach Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, w związku z ogłoszonym w dniu  11 kwietnia 2022 r. postępowaniem konsultacyjnym dotyczącym opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, poniżej przedstawiamy stanowisko Izby w sprawie opublikowanego projektu zarządzenia Prezesa UKE zmieniającego zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Stanowisko KIGEiT <tutaj>