Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł nasz przyjaciel Krzysztof Chełpiński.

W niedzielę 15 maja 2022 roku, w wieku 68 lat zmarł członek Zarządu Izby, znakomity inżynier-informatyk, budowniczy systemów informatycznych, społecznik i wspaniały Kolega. Jego śmierć bardzo nas zaskoczyła. Jeszcze kilka dni temu rozmawialiśmy o znaczeniu elektronicznego obiegu dokumentów dla rozwoju systemów zarządzania jakością. Snuliśmy wspólne plany na temat zwiększenia poziomu wsparcia dla cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw, ale przedwczesna i niespodziewana śmierć unieważniła je. A dzisiaj z wielkim żalem żegnamy naszego Kolegę i wspaniałego Człowieka. Rodzinie i Jego bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Krzysztof Chełpiński

Z Krajową Izba Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji związany był od 2006 roku. W kadencji 2006-09 był członkiem Rady Izby, a od 2009 roku członkiem Zarządu KIGEiT oraz przewodniczącym Komitetu Otwartych Standardów w KIGEiT. Był też Przewodniczącym Komitetu wspierania e-umiejętności działającego w strukturach KIGEiT. Był cenionym ekspertem w dziedzinie zarządzania procesowego i wykorzystania rozwiązań w chmurze obliczeniowej do podnoszenia efektywności małych i średnich firm. W latach 2009-2010 był Kierownikiem merytorycznym projektu „SZOK – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji” realizowanego w ramach funduszy UE oraz wieloletnim koordynatorem Programu eSkills for Jobs. Był także laureatem (wraz z zespołem) nagrody DIGITALEUROPE „Recognition Award”, za wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych młodych ludzi w kontekście potrzeb rynku pracy. W ostatnich latach uczestniczył w budowie koncepcji rozwoju transgranicznych e-usług w obszarze Morza Bałtyckiego.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej przez ponad 30 lat pracował w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na kierowniczych stanowiskach w IBM Polska). Był założycielem i prezesem STB24 – firmy specjalizującej się w rozwiązaniach w chmurze dla MŚP, Prezesem Polskiego Oddziału AFSM oraz wiceprzewodniczącym Koalicji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także Członkiem Zespołu Ekspertów projektu wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Przez całe życie był aktywnym społecznikiem. W stanie wojennym zaangażował się w działalność podziemną. Od lutego 1982, wraz z grupą przyjaciół, wydawał niezależną prasę podziemną. Pełnił rolę redaktora, recenzenta i drukarza. Dzięki zdolnościom organizacyjnym, odwadze i dyscyplinie wewnętrznej, przez dwa lata unikał dekonspiracji. W lutym 1984 roku, w wyniku rewizji domowej znaleziono u niego powielacz i  został aresztowany. Z więzienia wyszedł dopiero na mocy amnestii.

Pamiętamy go jako pasjonata różnorodnych dyscyplin sportowych (jazda konna, narciarstwo, golf, koszykówka), dobrego wina, jazzu, podróży, ciekawych książek, kina i teatru.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.