W zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji (OSR), tabelą zgodności i odwróconą tabelą zgodności.

Projekt ma częściowo zaimplementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 328 z 21.12.2018 r., str. 82—209).

W projekcie proponuje się wprowadzenie zmian w wielu obszarach:

 1. Biometan
 2. Klastry energii
 3. Transpozycja RED II w następujących obszarach:
  • Ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II)
  • Gwarancje pochodzenia (art. 19 RED II)
  • Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 RED II)
  • Procedury administracyjne (art. 15-16 RED II)
  • Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II)
 1. Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii
 2. Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia
 3. Hybrydowe instalacje OZE
 4. Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające)
 5. Pozostałe regulacje

Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids, jeśli mają Państwo uwagi/stanowisko do w/w projektu, proszę o przesłanie ich na adres poczty elektronicznej biura do dn 16.03.2022r.


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 18 marca 2022 roku zostało przesłane na wskazane w konsultacjach adresy.