Przed nowym pakietem legislacyjnym mającym dostosować sposób deklarowania i pobierania podatku od wartości dodanej (VAT) w coraz bardziej cyfrowym świecie, Komisja (UE) wystosowała apel do przedsiębiorstw, naukowców, państw członkowskich i wszystkich innych zainteresowanych stron o udział w konsultacjach. Podatek VAT pozostaje głównym źródłem dochodów państw członkowskich, ponieważ po pandemii koronawirusa nadal trwają wysiłki na rzecz naprawy gospodarczej. Obecny system VAT nie jest jednak dostosowany do nowej rzeczywistości cyfrowej, jest skomplikowany dla przedsiębiorstw i narażony na ryzyko oszustw. W swoim planie działania 2020 r. w sprawie sprawiedliwego i prostego opodatkowania, Komisja zapowiedziała, że ​​w związku z tym przedstawi zestaw środków ustawodawczych mających na celu poprawę obecnych ram. Oczekuje się, że propozycje, które mają się pojawić w tym roku, obejmą m.in. obowiązki w zakresie sprawozdawczości cyfrowej i jedną rejestrację przedsiębiorstw w całej UE, a także nowe przepisy dotyczące platform cyfrowych. Środki te zmniejszą koszty i obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, pomagając jednocześnie w zwalczaniu oszustw związanych z VAT. Konsultacje społeczne będą otwarte przez dwanaście tygodni do 15 kwietnia 2022 roku. Więcej informacji o konsultacjach i składaniu uwag znajdą Państwo <tutaj>. Zainteresowanych zachęcamy do przesyłania uwag na nasz adres poczty elektronicznej gdrc@kigeit.org.pl.

W naszej Izbie sprawę prowadzi Komitet Polityki Handlowej (KPH).