Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach KE dotyczących Efektywności energetycznej – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący:

  • środki regulacyjne, finansowe i wspomagające;
  • cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków.

Cel ten wymaga zmiany odpowiedniego aktu prawnego UE, tj. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków.

Dokumenty udostępnione w ranach inicjatywy mogą państwo pobrać ze strony poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 10 lutego 2022 r.