Izba w dniu 30 listopada 2021 r. wysłała do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) pismo z Opinią prawną autorstwa Prof. Wierzbowskiego, dotycząca trybów, w jakich stacje bazowe telefonii komórkowej mogą być instalowane na istniejących obiektach budowlanych.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą przepisów i orzecznictwa, w opinii Profesora, należy uznać, że zasadą w odniesieniu do stacji bazowych telefonii komórkowych, instalowanych na istniejących obiektach, jest wykonywanie ich na podstawie zgłoszenia (jeśli ich wysokość przekracza 3 m) lub bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia (jeśli wysokość nie przekracza 3 metrów).

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, na których spoczywa ciężar rozbudowy infrastruktury spotykają się rozbieżnościami w interpretacjach w zakresie trybu realizowania stacji bazowych na istniejących budynkach. Mając powyższe na uwadze, jak również kierując się troską o niezakłócony proces inwestycyjny służący tak cyfryzacji kraju, jak i rozwojowi społeczno-gospodarczego, Izba skierowała do GUNB  opinię Profesora.