zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Elektroniki Azotkowej, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10:30 w formie wideokonferencji.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.