Izba wysłała w dniu 2 września 2021 r. (w ramach uzupełnienia stanowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r.), stanowisko z dalszymi uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.