W dniu 30 kwietnia 2021 roku utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Ponieważ brak nowych przepisów może narazić naszych członków na straty finansowe, w dniu 2 września 2021 roku wystosowaliśmy pismo do Premiera z wnioskiem o przedstawienie aktualnego stanu w zakresie procesu legislacji w/w projektów rozporządzeń oraz podjęcie stosownych działań, które spowodują niezwłoczne ich wejście w życie.

Prace są prowadzone w ramach Sekcji Dostawców Fiskalanych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) działającej w ramach naszej Izby.