Izba informuje, że otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Departamentu Regulacji Cyfrowych projekty dwóch rozporządzeń dotyczących numeracji:

  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (pozycja MC poz.176)
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (pozycja MC poz.175)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 27 sierpnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).