Zapraszamy na webinar pt.: „Współdzielenie na otwartym rynku pracy krótszą drogą do unikalnych zasobów”, który odbędzie się dnia 2 września 2021 r. 0 godz. 10:00.

Rejestracja na webinar odbywa się online

Otwarty rynek pracy oparty na współdzieleniu na umowie o pracę staje się rynkiem pracy korzyści, umożliwiającym zapełnienie luki kompetencyjnej oraz dostęp do unikatowych zasobów przy zachowaniu długoterminowych relacji z pracownikiem. 

 

 

Podczas webinaru dowiesz się:

 • jakie są założenia otwartego rynku pracy opartego na modelu „współdzielenia na umowie o pracę”,
 • na czym opierają się założenia programu niezwalniam.pl,
 • dlaczego nie pozyskasz, bez otwartości na podaż,
 • w jaki sposób każda ze stron: pracodawca macierzysty, pracownik oraz pracodawca przejmujący osiąga korzyść przy relatywnie niskich kosztach i zachowaniu pewnej stabilności zatrudnienia w modelu niezwalniam.pl,
 • na czym polega proces „współdzielenia na umowie o pracę” w praktyce biznesowej,
 • w jaki sposób stworzenie przez pracodawcę środowiska pracy opartego na zaufaniu sprzyja temu, aby pracownicy deklarujący chęć zmiany zatrudnienia, nie musieli samodzielnie angażować się w długotrwałe procesy rekrutacyjne, a mogli skorzystać ze wsparcia pracodawcy w tym zakresie.

Webinar poprowadzą: 

 • Donata Hermann-Marciniak, Lider Kampanii „niezwaniam.pl”, partner PSML, ekspert ds. prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy, autorka bloga i vloga „Kadry w pigułce”, autorka książek, kursów online oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Leszek Zieliński, Prezes PSML Resource, Ekspert rynku pracy, doradca i partner biznesowy największych renomowanych pracodawców. Prekursor wdrażania nowych technologii w branży HR i zatrudniania. 

Na jakie pytania uczestnicy usłyszą odpowiedzi?

 • co charakteryzuje otwarty rynek pracy
 • jak zaufanie biznesowe może wpłynąć na wykorzystanie nowych możliwości w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim
 • w jakich sytuacjach wykorzystać „współdzielenie na umowie o pracę”

Kto jest zaproszony na Spotkanie?

 • Pracodawca
 • Osoba pracująca w HR
 • Dyrektor
 • Menedżer
 • Pracownik

Kampania niezwalniam.pl pod patronatem honorowym Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii