W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w kolejnej, 6 edycji konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU!

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy, a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach:

  • nauka,
  • gospodarka,
  • otoczenie biznesu.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu można przesyłać do 30 listopada 2021 roku.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu, w tym Formularz zgłoszeniowyRegulamin Konkursu, Kryteria przyznawania tytułu, znajduje się na stronie www.osobowoscroku.pl.

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,  Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniach 26-28 stycznia 2022 roku, podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!