W związku z realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) projektem pn. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – wsparcie eksperckie zapraszamy do złożenia oferty na Opracowanie narzędzi analityczno-informatycznych analizy BI danych z zakresu analiz rynku.

Zapytanie ofertowe można pobrać <tutaj>, formularz oferty w edytowalnej formie można pobrać <tutaj>.

Prosimy o składanie ofert do dn. 16.08.2021r do godziny 10:00 na sposoby opisane w zapytaniu ofertowym.


Uprzejmie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty.

Na podstawie oceny ofert w dniu 26.08.2021 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: RIMOR Karol Szczawiński, która spełniła wszystkie kryteria formalne i zaproponowała najniższą cenę.