KIGEiT informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD218 został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej wraz z uzasadnieniem oraz OSR.

Projekt zakłada, że przed przyznaniem wsparcia finansowego na produkcje danego utworu audiowizualnego zostanie on zaopiniowany przez niezależnych ekspertów. Pozostałe problemy ujęte w projekcie są efektem dokonanego przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przeglądu funkcjonowania systemu wsparcia produkcji audiowizualnych.

Uprzejmie proszę o przekazywanie Państwa uwag na  adres poczty elektronicznej Biura Izby do dn 15.07.2021 r. Prace w Izbie są prowadzone w ramach Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI).

Wyniki konsultacji:

KIGEiT wysłała w dniu 16.07.2021 r. do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.