Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług – budowa innowacyjnej platformy do optymalizacji cen komponentów elektronicznych, w ramach realizacji projektu: „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”.  Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności dniu 16.04.2021: Ogłoszenie nr 2021-14503-43325 (tutaj).

Ofertę prosimy przesłać mailem na adres: kigeit@kigeit.org.pl, złożyć w siedzibie biura lub bezpośrednio w bazie konkurencyjności.

Termin składania ofert: 26.04.2021r. g 10:00.


Uprzejmie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty.


W dniu 6 maja 2021r po negocjacjach przeprowadzonych z Firmą Lars Co Sp. z o.o. opublikowano wynik postępowania w Bazie Konkurencyjności.