Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się informacja o konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności (transport kolejowy). 

Projekt rozporządzenie określa: zasadnicze wymagania systemu kolei; warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu; procedury oceny zgodności podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, w tym moduły oceny zgodności, oraz wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania, w celu sprawdzenia zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową; zakres dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 18 kwietnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE).