Izba informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się informacja o trwających konsultacjach projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, wraz z  uzasadnieniem oraz OSR projektu.

Projekt ustawy przewiduje możliwość nałożenia i realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa przez przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 13 kwietnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 14 kwietnia 2021 roku zostało przesłane do Ministerstwa Obrony Narodowej. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.