KIGEiT objęła patronatem instytucjonalnym konferencję „Polska w technosferze przyszłości”, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, która odbędzie w dniu 25.05.2021 roku w formule online.

Tematyka konferencji obejmie najnowsze technologie oraz ich znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Jako prelegenci wystąpią wybitni naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz administracji państwowej. Przedstawiciele różnych pokoleń wezmą udział w dyskusji, jak trendy w obszarach: sztuczna inteligencja, informatyka kwantowa i cyberbezpieczeństwo kształtują naszą przyszłość. Wszystkie trzy bloki zaprezentujemy w kontekście twórczości Stanisława Lema, który w swoich książkach, publikacjach popularnonaukowych i publicystycznych doskonale przewidywał rozwój technologii i świata.