Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem XXVI Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników. W drugiej tego typu, katalogowej edycji targów uczestniczyło ponad 50 przedsiębiorstw i instytucji.

Katalog został opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.


Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji oferujących praktyki lub pracę oraz osoby poszukujące pracy lub praktyk do uczestnictwa w XXVI TARGACH PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW, które z powodu epidemii zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inauguracja dystrybucji katalogu przewidywana jest na dzień 22 marca 2021 roku.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.  Planowane jest również przekazanie katalogu do organizacji studenckich na Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia, a także informowanie o nim w mediach społecznościowych.

Zgłoszenie udziału w Targach w formie skanu wypełnionego formularza  zamówienia,  z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej, należy kierować e-mailowo (d.myko@elka.pw.edu.pl) do pani Doroty Myko. Termin zgłoszeń upływa 5 marca 2021 roku.