KIGEiT zabrała głos podczas wysłuchań publicznych do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podczas wysłuchania dotyczącego Transformacji Cyfrowej, które miało miejsce w dniu 23 marca 2021 r. wystąpił Ekspert KIGEiT dr Krzysztof Heller.

Transformacja cyfrowa jest kluczowa dla gospodarki i społeczeństwa. W ramach KPO planowane są inwestycje, których celem jest wyeliminowanie problemu wykluczenia cyfrowego i braku dostępu do szybkiego Internetu dla części mieszkańców kraju. Interwencja zostanie skierowana na tzw. białe plamy – miejsca, w których nie można korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Zwiększy się dostęp do usług bezprzewodowych o wysokiej jakości (w tym w sieciach 5G). Działania obejmą monitoring emisji pól elektromagnetycznych. Transformacja będzie obejmować także zmiany prawne – np. w ramach ułatwień w prowadzeniu inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych (sieci stacjonarnych, bezprzewodowych) prawo krajowe zostanie dostosowane do unijnego.

W tym temacie nie mogło zabraknąć głosu KIGEiT.

Relacja z wysłuchania Transformacja Cyfrowa (wystąpienie Krzysztof Heller od 1:16:25).
Prezentacja KIGEiT przedstawiona podczas tego wysłuchania.


Izba zabrała również głos podczas wysłuchania Zielona energia i zmniejszenie energochłonności TUTAJ