Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu o Unijną Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów organizowanego przez KE. Nagroda   może przyczynić się   do zwiększenia   rozpoznawalności i widoczności firm, które stawiają bezpieczeństwo konsumentów na pierwszym   miejscu, wychodząc poza wyznaczone   przepisami UE niezbędne minimum. Wręczenie   nagród odbędzie się 23 września 2021 roku podczas oficjalnej   uroczystości. Zwycięzcy otrzymają je z rąk Didiera   Reyndersa, komisarza UE do spraw sprawiedliwości.

Wszystkim nam zależy na podnoszeniu świadomości w zakresie podejmowanych w branży starań mających na celu zwiększenie poziomu   bezpieczeństwa oraz na   inspirowaniu innych do   wejścia na tę ścieżkę.

W ramach konkursu przewidziane są dwie kategorie tematyczne:

  1. Produkty konsumenckie lub inicjatywy zwiększające bezpieczeństwo grup konsumentów narażonych na ryzyko (dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami itp.).
  2. Produkty konsumenckie lub procesy/mechanizmy łączące bezpieczeństwo z nowymi technologiami.
W obu kategoriach niezależni zwycięzcy zostaną ogłoszeni w grupach MŚP i dużych przedsiębiorstw. Oznacza to, że wszyscy gracze na rynku będą mieli szansę zmierzyć się w równej walce – tak najmniejsze firmy, jak i wielkie przedsiębiorstwa. 
Lista zgłoszeń pozostanie otwarta do 17 maja 2021 r. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu.