W nawiązaniu do prowadzonych prekonsultacji projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów,  KIGEiT przekazała do Ministerstwa Finansów pismo ze stanowiskiem konsultacyjnym Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej KIGEiT (SNTN) oraz  uwagami Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) KIGEiT uwzględniające specyfikę tej branży.
Nasi członkowie, zgodnie z argumentacją zawartą w załącznikach do powyższego pisma, wnoszą o odstąpienie od dalszego procedowania ww. projektu ustawy.