W dniu 2 lutego br. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Mimo, że nie zostały ogłoszone konsultacje, Izba podjęła się zebrania uwag do nowego projektu ustawy z dnia 20 stycznia 2021 r., opublikowanego na rządowej stronie BIP.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.