W dniu 9 listopada 2020 roku Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko , w którym odniosła się do kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE. Stanowisko zostało wysłane do KPRM. Stanowisko zostało wypracowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych naszej Izby (SOT).