Komisja Europejska zaproponowała nową inicjatywę, która ułatwi wymianę informacji elektronicznych przekazywanych przez przedsiębiorców różnym organom zajmującym się odprawą celną. EU SINGEL WINDOW ENVIROMENT FOR CUSTOMS poprawi współpracę i koordynację między różnymi organami oraz będzie wspierać automatyczną weryfikację formalności innych niż celne w przypadku towarów wprowadzanych do UE i wyjeżdżających z niej.
Celem EU SINGEL WINDOW ENVIROMENT FOR CUSTOMS jest unowocześnienie i usprawnienie kontroli celnych, w szczególności poprzez ułatwienie różnym organom zajmującym się odprawą towarów wymianę informacji elektronicznych przekazywanych przez przedsiębiorców. Te z kolei będą mogły tylko raz podać informacje wymagane do importu lub eksportu towarów. Konkretnie, przedsiębiorstwa i handlowcy będą mogli przekazywać dane w jednym portalu w pojedynczym państwie członkowskim, zmniejszając w ten sposób powielanie, czas i koszty. Organy celne i inne organy będą wtedy mogły zbiorowo wykorzystywać te dane, co pozwoli na w pełni skoordynowane podejście do odprawy towarów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem KE, które stanowi zestawienie informacji podsumowujące treść wniosku w sprawie.