Dnia 2 listopada 2020 r., w trybie zdalnym, odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) KIGEiT. ZC miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu, udzieliło mu skwitowania za okres III kadencji i wybrało nowy Zarząd Sekcji, na IV – trzyletnią kadencję, w składzie:
Zbigniew Klonowski – przewodniczący,
Agnieszka Godlewska  – wiceprzewodnicząca,
Mariusz Walaszczyk – sekretarz,
Tomasz Chomicki  – członek,
Piotr Florczak – członek.
Sekcja zdecydowała również o podjęciu prac związanych z tworzeniem kodeksu praktyk „Digital Out-of-Home”.