Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenie, które ukazało się w systemie RAPEX nt. przedłużacza sieciowego.

Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  –A12/01414/20 w j. PL i EN) nt. przedłużacza sieciowego sprzedawanego pod marką Oufeite. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. powierzchnia przekroju rdzenia przewodnika ochronnego izolowanego PCW jest mniejsza niż wymagana. Kable mogą przegrzać się podczas użytkowania, co prowadzi do pożaru lub do oparzeń użytkownika. Wytrzymałość mechaniczna okienek ochronnych jest niewystarczająca, a użytkownik może dotykać dostępnych części czynnych, co może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.