Zapraszamy na szkolenia on-line organizowane przez Dehn Polska – Członka KIGEiT. Tematyka spotkań on-line będzie poruszała kwestie ochrony odgromowej. Kalendarz spotkań kształtuje się następująco:

  • 26.10.2020, godz. 09:30              Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów magazynowania energii elektrycznej
  • 27.10.2020, godz. 09:30              System piorunowych połączeń wyrównawczych, zastosowanie technologii iskiernikowej SPD typu 1 w systemach zasilania
  • 03.11.2020, godz. 09:30              Ochrona instalacji antenowych przed skutkami wyładowań piorunowych
  • 17.11.2020, godz. 09:30              Naturalne elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)
  • 24.11.2020, godz. 09:30              Separowane urządzenie piorunochronne DEHN – przewody o izolacji wysokonapięciowej HVI
  • 01.12.2020, godz. 09:30              Ochrona odgromowa – podstawy
  • 02.12.2020, godz. 09:30              Mikroinstalacje PV – zabezpieczenia przepięciowe DEHN

Zapisy na poszczególne e-szkolenia prowadzone są on-line.