W dniu 21 października 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy.  Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu i udzieliło mu skwitowania za ostatni rok. Na spotkaniu zostały także omówione sprawy bieżące Sekcji.