Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji oferujących praktyki lub pracę oraz osoby poszukujące pracy lub praktyk do uczestnictwa w XXV TARGACH PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW, które z powodu epidemii zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inauguracja dystrybucji katalogu przewidywana jest na dzień 12 października 2020.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów Wydziału. Planowana jest dystrybucja katalogu nie tylko wśród studentów wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale również innych uczelni. Katalog przekazany zostanie do organizacji studenckich w celu jego rozpowszechnienia.

Koszt zamieszczenia informacji (1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT.

Koszt dodatkowej strony z reklamami lub uzupełniającymi informacjami 200 zł + VAT za każdą dodatkową stronę.

Zgłoszenie udziału w Targach następuje poprzez wysłanie wypełnionego  formularza zamówienia stoiska  z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej w terminie do 28 września 2020 r.

Tekst do katalogu targowego na formularzu podstawowej strony i zawartość dodatkowych stron należy przesyłać również do 28 września 2020 r. Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej istnieje możliwość bezpłatnego umieszczania ofert praktyk i pracy w sposób ciągły.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej usługi. Daje ona najprostszą i najszybszą możliwość poznania i pozyskania przyszłych pracowników. Dotyczy to szczególnie okresu wakacji, kiedy studenci poszukują możliwości odbycia praktyki w przedsiębiorstwie, która jest integralnym elementem programu studiów.