Izba zachęca do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej (KE) dotyczących Mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – do strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy mechanizm ma za zadanie przeciwdziałać przenoszeniu produkcji, do krajów mniej restrykcyjnych w odniesieniu do emisji, poprzez ustalenie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla przy przywozie niektórych towarów spoza UE. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą wyrazić swoje zdanie do 28 października 2020 roku. wypełniając kwestionariusz. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach istniejącej w naszej Izbie Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG)