Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji zaproszenie do konsultacji trzech projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji zmieniających rozporządzenia:

  • w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (nr MC 159); TUTAJ .
  • w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (nr MC 160); TUTAJ
  • w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (nr MC 161).  TUTAJ .

Zmiana te wynikają z planowanego uruchomienia nowego zakresu numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 21 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 23 lipca 2020 roku zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.