Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej ubiegania się o wyznaczenie na jej terytorium siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych.

Jak wskazuje MC konieczność pilnego zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej wynika z aktywności innych państw UE w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego już kilka państw m.in. Litwa, Rumunia, Belgia oraz Luksemburg złożyły formalne oferty w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych na swoich terytoriach. Kolejne państwa deklarują, że także złożą swoje oferty m.in. Hiszpania oraz Irlandia. Kwestia wyznaczenia siedziby Centrum zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie, najprawdopodobniej we wrześniu br., stąd tak istotne jest pilne złożenie oferty Rzeczypospolitej Polskiej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 16 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).