KIGEiT zachęca wszystkich obywateli zainteresowanych tematami związanymi z elektromobilnością i transportem do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej.

Komisja zamierza przyjąć kompleksową strategię, aby osiągnąć ten cel i dostosować unijny sektor transportu do wymogów czystej, cyfrowej i nowoczesnej gospodarki. Cele strategii:

  • większe wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych,
  • zapewnienie obywatelom i firmom dostępu do rozwiązań alternatywnych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  • promowanie cyfryzacji i automatyzacji,
  • poprawa łączności i dostępu.

Kompleksowa strategia na rzecz „Zrównoważonej i inteligentnej mobilności” będzie opierać się na innych inicjatywach w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu oraz działań, które Komisja już podjęła w celu ożywienia tego sektora. Wyznaczy ona plan działania na rzecz
Europejskej mobilności, która będzie odpowiednia i wystarczająco elastyczna dla ekologicznej i cyfrowej przyszłości.

Swoje zdanie można wyrazić uczestnicząc do 29 lipca 2020 r. w konsultacjach „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” wypełniając kwestionariusz konsultacyjny.