Wraz z postępem cyfryzacji i informatyzacji istotnej transformacji ulegają sieci energetyczne. Inteligentne sieci (ang. smart grid) wydają się nieodzownym elementem energetyki przyszłości. Jakie rozwiązania będą się na nie składać?

W najnowszej analizie foresightowej z cyklu Transformacja 2050, poświęconej przyszłości inteligentnych sieci energetycznych, Veolia Energia Polska wspólnie z 4CF oceniła dziewięć rozwiązań przyszłości, które mogą przesądzić o sukcesie smart grid w Polsce. Co więcej, ich wdrożenie, przez lepsze zarządzanie źródłami OZE i wyższą efektywność, przyczyni się do działań dekarbonizacyjnych i stanowić będzie silny czynnik transformacji energetycznej Polski. Korzyści i koszty tych rozwiązań omawiają w analizie eksperci: Adrian Sienicki z Veolii Energia Polska, dr inż. Marcin Lizer z Siemens Polska i dr inż. Jarosław Tworóg z KIGEiT.