Ministerstwo Klimatu (MK) opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat: przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Jednocześnie pakiet rozporządzeń został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja 2020 roku. 
W skład pakietu wchodzą:

Celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze, a które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.

Jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie przez Ministerstwo wektorowej metody bilansowania. Pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będzie dodatkowym stymulantem do rozwoju tego typu działalności.

W odniesieniu do spółdzielni energetycznych, również przyjęto optymalne rozwiązania związane z bilansowaniem, dzięki czemu resort klimatu oczekuje, że spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne państwa.


Wyniki Konsultacji

W dniu 29.05.2020 r. wysłaliśmy wypracowane w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grid (SIS-SG) Pismo zawierające uwagi wraz załącznikami, z którymi można się zapoznać <tutaj>, <tutaj>, <tutaj>.