W dniu 26 marca 2020 roku KIGEiT wystąpiła do Premiera z prośbą o wsparcie przedsiębiorców w rozwiązaniu kwestii dotyczącej wszystkich polskich podmiotów, które wypłacają do podmiotów zagranicznych należności takie jak np. odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów, opłaty za licencje czy dywidendy. W razie nieotrzymania przez przedsiębiorcę oryginału certyfikatu rezydencji przed dokonaniem wypłaty, przedsiębiorca traci możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z podatku u źródła na podstawie przepisów krajowych ustaw lub odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym, brak oryginału certyfikatu rezydencji na moment wypłaty należności do zagranicznego kontrahenta oznacza, że przedsiębiorca jest zobowiązany pobrać podatek u źródła w wysokości stawki krajowej (z reguły 20% lub 19%). Apel został skierowany również do Ministra Finansów oraz Prezesa Związku Banków Polskich. Treść apelu znajdą Państwo pod tym  LINKIEM.