W dniu 26 marca 2020 roku w imieniu firm zrzeszonych w Sekcji Energii i Paliw (SEiP) działającej w ramach naszej Izby, wystosowaliśmy pilny Apel do Premiera Mateusza Morawickiego o wsparcie niezależnych sprzedawców energii elektrycznej.

Firmy te w wyniku zeszłorocznych zmian przepisów oraz działania przepisów ochronnych przeciwdziałających odłączaniu klientów nie płacących za media znajdują się lub w najbliższym czasie znajdą się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Apel ten został także dostarczony do Ministra Klimatu, Ministra Aktywów Państwowych oraz Prezesa URE.