Z Ministerstwa Rozwoju (MR) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag i komentarzy do dnia 30 marca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego BiuraPrace nad zbieraniem uwag i komentarzy prowadzone są w ramach Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP) działającego w naszej Izbie.