Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. wyłączników nadprądowych.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00294/20 w j. PL i EN) nt. wyłącznika nadprądowego pod marką AOELEC. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60898-1, tzn. produkt przegrzewa się podczas normalnego użytkowania, zrobiony z materiałów łatwopalnych. Przy ciągłym używaniu produkt może się przegrzać, stopić, a nawet zapalić, zwiększając ryzyko poparzenia lub pożaru. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00298/20 w j. PL i EN) nt. wyłącznika nadprądowego sprzedawanego pod marką LS. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60898-1, tzn. produkt nie wyłącza się, kiedy powinien. W konsekwencji nie chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00304/20 w j. PL i EN) nt. wyłącznika nadprądowego sprzedawanego pod marką SANTE. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60898-1, tzn. produkt nie wyłącza się, kiedy powinien. W konsekwencji nie chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych.


Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów